Dobrodošli

Ova stranica sadrži jednostavne i interaktivne obrazovne materijale o pravilima pisanja akademskih radova. Nadamo se da će ti biti od koristi.

Akademsko pisanje je oblik komunikacije u akademskoj zajednici. Postoje različiti oblici akademskog pisma, a neki od najpoznatijih su esej, seminarski rad, završni, diplomski ili doktorski rad, te stručni ili znanstveni rad. Svrha akademskog pisanje je savladavanje i sažimanje znanja o pojedinoj temi, proširivanje rasprava (novim informacijama ili mišljenjima), prenošenje informacija (znanstvenicima, stručnjacima ili javnosti) i ovjeravanje znanja.

Osnovna karakteristika akademskog rada je logički način razmišljanja; ideje moraju biti sustavno i jednostavno prezentirane, a mišljenja moraju biti potkrijepljena relevantnim i uvjerljivim razlozima i dokazima. No, to nije uvijek lako ostvarivo, stoga proces pisanja akademskog rada dijelimo u četiri faza. Poglavlje Proces pisanja donosi pregled osnovnih pravila i aktivnosti za svaku fazu u procesu pisanja.

Pisanjem akademskog rada uključujemo se u aktualnu raspravu o odabranoj temi. Za uspješno uključivanje u raspravu potrebno je upoznati se s već postojećim činjenicama, idejama i argumentima čitajući relevantnu stručnu ili znanstvenu literaturu. Na taj način osigurat ćemo da vlastite ideje razvijemo na čvrstim znanstvenim temeljima i iskazat ćemo poštovanje prema iskusnijim znanstvenicima. Povjerenje zajednice u vlastiti rad zadobit ćemo preciznim citiranjem i referiranjem izvora što je pojašnjeno u poglavlju Rad s izvorima. Kredibilitet i vjerodostojnost autora se sporo gradi u akademskoj zajednici, ali lako narušava, stoga savjetujemo da proučite materijale prezentirane u poglavlju Akademska čestitost.