Rad s izvorima

Osnovna karakteristika akademskog pisanja je argumentirano pisanje, tj. iznošenje vlastitog mišljenja utemeljenog na jasnim i relevantnim dokazima. Dokazi se pronalaze u knjigama, znanstvenim i stručnim radovima, zbornicima radova, konferencijskim priopćenjima i slično, jednim imenom izvorima.

CITIRANJE, REFERIRANJE I STILOVI CITIRANJA

Pojašnjava razliku između citata i reference, navodi što i zašto se treba citirati, prikaz osnovnih stilova citiranja.

ULOGA CITATA

Pojašnjava vrste citata i njihovu ulogu u tekstu te niz primjera kako citate uspješno integrirati u tekst.

HARVARDSKI STIL

Prikaz pisanja citata i referenci za najčešće korištene izvore.

VANCOUVERSKI STIL

Prikaz pisanja citata i referenci za najčešće korištene izvore.

IZDAVAČKI STANDARD SVEUČILIŠTA U RIJECI

Osnovne smjernice za uređivanje sveučilišnih izdanja.

ZOTERO PRIRUČNIK

Knjižnica Instituta Ruđer Bošković izradila je priručnik za korištenje Zotero programa za prikupljanje i organizaciju referenci i cjelovitih radova.