Proces pisanja

Proces pisanje se sastoji od četiri faze: istraživanje, izrada prve verzije teksta, ispravljanje teksta i uređivanje teksta. Iako izgleda kao da je riječ o linearnom procesu tj. da završetkom jedne faze započinje slijedeća faza, to najčešće nije tako. Faze pisanja se isprepliću, ponavljaju i preskaču, stoga kažemo da je riječ o linearno-kružnom procesu. Poznavanje osnovnih aktivnosti pojedinih faza olakšat će savladavanje „neurednog” i složenog procesa pisanja akademskog rada.

Istraživanje

Istraživanje je prva faza u procesu pisanja odgovara na pitanje što želim reći? U ovoj fazi autor pronalazi ideje i argumente za svoj rad, pretražuje, odabire i čita literaturu s ciljem da odabere temu i cilj rada i oblikuje radnu tezu.

ODABIR PODRUČJA I TEME RADA

Što je tema rada i kako je odabrati?

CILJ, ISTRAŽIVAČKO PITANJE I TEZA

Što je cilj rada, istraživačko pitanje i teza i kako ih odabrati?

INSTRUKCIJSKE RIJEČI

Pregled i značenje najčešćih instrukcijskih riječi koje će vam olakšati oblikovanje cilja ili teze rada.

STRATEGIJE PRED-PISANJA

Odgovori na pitanja o čemu pisati, kako pronaći ideje i kako započeti pisati?

PRETRAŽIVANJE LITERATURE

Obrazac i primjer koji prikazuju kako se pretražuje znanstvena i stručna literature.

ODABIR BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATAKA

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu.

ČITANJE I VOĐENJE BILJEŠKI

Pregled četiri strategije čitanja uz pojašnjenje kada se koriste i kako se vode bilješke za pojedinu strategiju.

PITANJA ZA KRITIČKO ČITANJE

Pitanja pomažu da kritički promišljate o onome što čitate.

OBRAZAC ZA VOĐENJE BILJEŠKI U 2 STUPCA

Primjer i prazan obrazac koji pojašnjavaju kako učinkovito voditi bilješke.

Izrada prve verzije rada

Izrada prve verzije rada odgovara na pitanje kako nešto reći? U ovoj fazi autor odlučuje o rasporedu odabranih ideje i argumenata u radu. Za to je potrebno prvo organizirati bilješke, potom oblikovati vlastito stajalište i na kraju, strukturirati radnu verziju rada.

NACRT RADA

Što je nacrt rada i kako se planira rad po sadržaju i dužini.

STRUKTURA PREGLEDNOG AKADEMSKOG RADA

Struktura i dijelovi akademskog preglednog rada.

STRUKTURA ISTRAŽIVAČKOG AKADEMSKOG RADA

Struktura i dijelovi akademskog rada s empirijskim istraživanjem.

STRUKTURA ODLOMKA

Kako napisati odlomak, koji su njegovi osnovni dijelovi i kako ih povezati.

ARGUMENT

Što je argument (i što nije), kako ga prepoznati i kako ga procijeniti.

PISANJE VLASTITOG ARGUMENTA

Prikazuje korake za osmišljavanje i pisanje vlastitog argumenta.

Ispravljanje

Ispravljanje je faza u procesu pisanja koja podrazumijeva višestruko čitanja rada s ciljem da se ispravi struktura cjelovitog rada i struktura odlomaka te poboljša logička organizacija ideja u radu.

ISPRAVLJANJE TEKSTA

Prikaz tri strategije ispravljanja i odgovara na pitanje što ispravljamo i kako.

LOGIČKA ORGANIZACIJA TEKSTA

Kako poboljšati logičku organizaciju teksta.

PITANJA ZA ISPRAVLJANJE TEKSTA

Popis ključnih točaka prema kojima se ispravlja struktura i sadržaj cjelovitog rada te struktura odlomka.

Uređivanje

Uređivanje podrazumijeva uređivanje akademskog stila pisanja. Naglasak je na odabiru i redoslijedu riječi u rečenici s ciljem da se poveća čitljivost, jasnoća i preciznost rada.

UREĐIVANJE TEKSTA

Pregled osnovnih karakteristika akademskog stila pisanja i pregled najčešćih pogrešaka.

PITANJA ZA UREĐIVANJE TEKSTA

Popis ključnih točaka prema kojima se uređuje akademski stil pisanja.

KONEKTORI

Riječi, frazemi i konstrukcije kojima povezujemo ideje u logičan slijed čime povećavamo čitljivost teksta.